APPS

APPS atau juga dikenali sebagai Sistem Aplikasi adalah satu platform yang terkini dan harus dimiliki oleh organisasi. Ianya sangat mudah dikendalikan dan membuatkan hubungan pelangggan dan syarikat lebih kukuh di mana aktiviti pemasaran dapat dilakukan secara tidak langsung.

Hubungi kami untuk khidmat nasihat